Voor uw gezondheid: deskundig én natuurlijk
 
Tekstgrootte AAA

Historie Nieuwbouw en Beheer

Stichting Beheer Therapeuticum Aurum 
“Laat het werk in dit gebouw geïnspireerd worden door inzicht in de samenhang van mens, natuur en kosmos”
Dit is de tweede zin uit de grondsteenspreuk, die op 29 oktober 2001 in het binnenste van een koperen pentagondodecaëder is toevertrouwd aan de grond onder de vloer van de hal van het Therapeuticum.

De oprichters en eerste bestuur van de Stichting Beheer zijn geïnspireerd door de gedachte dat met de realisatie van een nieuw gebouw de antroposofische eerstelijns gezondheidszorg in Zoetermeer sterk zou worden bevorderd. Het eerste doel van de Stichting was dan ook het doen aankopen van grond en het realiseren van nieuwbouw voor het Therapeuticum Aurum. De Stichting beheert en administreert de inkomende en uitgaande geldstromen voor zover het de huurlasten betreft. De stichting treedt daarbij op als beheerder van het gebouw aan de Frits de Zwerverhove. De drie bestuursleden van de Stichting Beheer, Arnout Ruitenberg, Fred Akkerman en Rob van Zaalen, zijn niet alleen patiënt, maar ook deskundig op het terrein van het besturen van grotere organisaties. Zij doen dit werk om niet. 

 
Tot 2013 deed de Stichting haar werk namens de Commanditaire Vennootschap Therapeuticum Aurum, waarin twee artsen en enkele therapeuten en via de Beheerstichting ook de patienten participeerden. Om praktische redenen is de CV in 2013 opgeheven. Na vele jaren in in 2013 dankbaar afscheid genomen van Arnout Ruitenber als bestuurslid van de Stichting Beheer. Sinds 2013 participeren in het vernieuwde bestuur van de Stichting Beheer Therapeuticum Aurum nu twee deskundige medewerkers, Rob van Zaalen en Fred Akkerman, en drie medewerkers van Aurum: Roland Vanoverschelde, Jelle van der Schuit en Marco Ephraïm. 
 
De gezamenlijk gekozen route heeft er voor gezorgd dat voldoende eigen geld (van artsen en therapeuten, maar ook van patiënten) kon worden verkregen, met als resultaat dat de Triodos Bank bereid was met twee hypothecaire langlopende leningen de bouw definitief mogelijk te maken.

Vanaf juli 2002 is het gebouw in gebruik van het Therapeuticum Aurum. Het Therapeuticum betaalt maandelijks de vastgestelde huur en de Stichting Beheer betaalt per kwartaal de overeengekomen hypotheek rente aan Triodos Bank. Aangezien de rentes voor vele jaren vastliggen behoeft de huur de komende jaren minder te worden verhoogd dan wanneer Aurum commercieel zou huren. Op deze wijze groeit Aurum in zijn nu nog vrij dure jasje. Hetgeen de continuïteit van het werk van het Therapeuticum sterk zal begunstigen.

 
Tot 2013 deed de Stichting haar werk namens de Commanditaire Vennootschap Therapeuticum Aurum, waarin twee artsen en enkele therapeuten en via de Beheerstichting ook de patienten participeerden. Om praktische redenen is de CV in 2013 opgeheven. In 2013 dankbaar afscheid genomen van Arnout Ruitenberg, die als deskundig patiënt-bestuurslid van de Stichting Beheer van het begin af aan zich heeft ingezet. Sinds 2013 participeren in het vernieuwde bestuur van de Stichting Beheer Therapeuticum Aurum de twee andere deskundige patiënten, Rob van Zaalen en Fred Akkerman, en ook drie medewerkers van Aurum: Roland Vanoverschelde, Jelle van der Schuit en Marco Ephraïm. 
 
Stichting Beheer Therapeuticum Aurum
De Stichting Beheer staat open voor schenkingen en legaten. Hierdoor kunnen de voorlopig zeer hoge huurlasten worden verlaagd, hetgeen aan therapeuten en artsen meer ruimte geeft zich aan hun eigenlijke werk en aan de onderlinge samenwerking te wijden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de penningmeester van het bestuur, dhr. R. van Zaalen, tel. 079-3516893
 
 

Contactgegevens

Frits de Zwerverhove 1
2717 TP Zoetermeer
zie: Routebeschrijving 

Noodlijn 8 – 17 uur
079-351 23 94

Uitsluitend voor spoedgevallen
tijdens kantoortijden, in T. Aurum

Noodlijn 17 – 8 uur
079-343 16 00

Uitsluitend voor spoedgevallen 
na kantoortijden,
op de Huisartsenpost (HAP)

Huisartsen

Dhr. Ephraïm 079-3212368
Mw. Schneider 079-3510607
Mw. vd Schuit 079-3511730

klik hier voor meer informatie
klik hier voor herhaalrecepten

Therapieën en overigen

(Klik aan voor meer informatie:)

Consultatiebureau 0-5 jaar
Diëtist Dieettherapie: 06-82665869
Diëtist Nutrivitaal: 06-48889090
Euritmietherapie 079-3217903
Fysiotherapie 079-3219172
Gesprekstherapie & coaching
Internist dr Tusenius 030-2282622
Kunstzinn. therapie 079-3217258
Muziektherapie 079-3217903
Osteopathie 06-30865062
Spraaktherapie 015-2620246
Uitwendige therapie 079-3219172
Verloskundigen 079-3217172

 

 

Disclaimer