ONZE HUISARTSEN
 
Tekstgrootte AAA

Huisartsen

Op bovenstaande foto ziet u de Aurum-huisartsen v.l.n.r.:

Jeannette van der Schuit, Joriet Schneider en Marco Ephraïm

Bent u nog niet in Aurum en zoekt u een NIEUWE HUISARTS? Alle drie de praktijken staan open voor nieuwe patiënten! Voor meer informatie zie linkerkolom: 'Informatie voor nieuwe patiënten' en voor het inschrijfformulier zie rechter kolom.

Wij gaan voor goede huisartsenzorg, waarin reguliere huisartsenzorg en antroposofische geneeskunde elkaar optimaal aanvullen. Goede samenwerking, met onze patiënten, met ons Aurum-team, waarin wij ons erg thuis voelen, en ook met alle reguliere en antroposofische zorgpartners in het veld, vinden wij daarbij van groot belang. Ook blijven wij ons nascholen, doen waar mogelijk mee aan onderzoek en aan het mee-opleiden van jonge collega's, die met enthousiasme in onze praktijken meewerken.

Alle drie de praktijken hebben voor het reguliere deel van de praktijkuitoefening het kwaliteitskeurmerk 'NHG-geaccrediteerde praktijk'. In september 2017 heeft een nieuwe praktijkvisitatie plaatsgevonden, waarna de praktijkaccreditatie opnieuw is verlengd. Voor het antroposofische deel zijn Marco Ephraïm en Jeannette van der Schuit certificaathoudend antroposofisch arts (met jaarlijkse nascholingseisen en een praktijkvisitatie 1x per 5 jaar) en is Joriet Schneider in opleiding tot antroposofisch arts.

 

Praktijkinformatie Huisartsen Aurum

Hier treft u alle belangrijke informatie aan over telefoonnummers, noodlijnen, vakanties en individuele artsen. Update 22 oktober 2017

Herhaalrecepten online

Het aanvragen van herhaalrecepten (recepten die eerder door de huisarts zijn uitgeschreven) kunt u op twee manieren doen:

Wat zijn antroposofische geneesmiddelen?

Antroposofische geneesmiddelen zijn afkomstig uit de natuur: ze zijn van minerale,plantaardige of dierlijke oorsprong. De antroposofie benadrukt dat de natuur en de mens met elkaar in verband staan: in de mens spiegelt zich de gehele natuur.

 

 

 

 

Downloads:

Contactgegevens

Frits de Zwerverhove 1
2717 TP Zoetermeer
zie: Routebeschrijving 

Noodlijn 8 – 17 uur
079-351 23 94

Uitsluitend voor spoedgevallen
tijdens kantoortijden, in T. Aurum

Noodlijn 17 – 8 uur
079-343 16 00

Uitsluitend voor spoedgevallen 
na kantoortijden,
op de Huisartsenpost (HAP)

Huisartsen

Dhr. Ephraïm 079-3212368
Mw. Schneider 079-3510607
Mw. vd Schuit 079-3511730

klik hier voor meer informatie
klik hier voor herhaalrecepten

Therapieën en overigen

(Klik aan voor meer informatie:)

Consultatiebureau 0-5 jaar
Diëtist Dieettherapie: 06-82665869
Diëtist Nutrivitaal: 06-48889090
Euritmietherapie 079-3217903
Fysiotherapie 079-3219172
Gesprekstherapie & coaching
Internist dr Tusenius 030-2282622
Kunstzinn. therapie 079-3217258
Muziektherapie 079-3217903
Osteopathie 06-30865062
Spraaktherapie 015-2620246
Uitwendige therapie 079-3219172
Verloskundigen 079-3217172

 

 

Disclaimer