Spreken als therapie
 
Tekstgrootte AAA

Spraaktherapie

De genezende kracht van het spreken

Met onze stem hebben wij de mogelijkheid gekregen om een verbinding aan te gaan met onze omgeving. Het karakter van dit instrument is uniek, helemaal van jezelf. Iedereen spreekt op zijn/haar eigen manier. Je deelt iets persoonlijks met anderen, bijvoorbeeld :je mening, je gevoelens.
De kracht van je stem, de wijze van ademhalen is afhankelijk van je lichamelijke en/of psychische welzijn.
We komen in ons leven voor momenten te staan die ons uit evenwicht brengen. Dit kan onze stem direct beinvloeden. Bij ziekte, trauma, verdriet, rouwverwerking zal de stem veranderen in kracht en toon.
De therapeutische spraakvorming biedt hulp bij het zoeken naar herstel.
In samenspraak met de verwijzende huisarts, of op eigen aanvraag, wordt een oefenprogramma afgestemd op de individuele behoeften van de cliënt.
In de taal zelf worden de mogelijkheden gevonden. De spraaktherapie gaat ervan uit dat iedere klank zijn eigen kwaliteit heeft. Een -K- werkt anders dan een -B-. We gebruiken klank-, articulatie-, ademhalingsoefeningen, teksten en gedichten. Waar mogelijk zal de oefenstof vanuit de beweging worden aangereikt. Bewegen en spreken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De stofwisseling in verbinding met het zuurstofrijke bloed vormen de basis voor ons spreken. De sprekende mens voert hier zijn eigen regie. Al sprekend wordt het zelf-genezende proces in gang gezet.
Het oefenen geeft o.a. ontspanning, zelfvertrouwen, je durven/kunnen uitspreken.

Indicaties voor spraaktherapie

De therapie werkt niet alleen corrigerend bij stem- en spraakproblemen, zoals bv. stotteren of slissen, maar bereikt ook goede resultaten bij onder andere:

  • ademhalingsklachten, zoals hyperventilatie en astma
  • angsten
  • slaapproblemen
  • overgangsklachten
  • nervositeit
  • burnout en stres

Spraaktherapie bij kinderen

Ik heb naast mijn werken met jeugd en volwassenen een lange ervaring in het werken met kinderen.Omdat de spraak vanuit veel plezier en beweging wordt aangeboden geeft dit goede resultaten. Zowel bij kinderen met een spraak/taalontwikkelings achterstand als bij leerproblemen en op het gebied van de sociale vaardigheden.
De behandelingen kunnen afhankelijk van uw polisvoorwaarden vanuit de aanvullende polis worden vergoed. Kobi van der Ham. 

Per 1 januari 2015 heeft Kobi van der Stap in verband met haar leeftijd haar werkzaamheden in Aurum beeindigd. Zij is in de zomer van 2015 opgevolgd door Cinthia van der Ham, spraaktherapeut, tel: 06-15637631, e: info@spreek-je-vrij.nl

Contactgegevens

Frits de Zwerverhove 1
2717 TP Zoetermeer
zie: Routebeschrijving 

Noodlijn 8 – 17 uur
079-351 23 94

Uitsluitend voor spoedgevallen
tijdens kantoortijden, in T. Aurum

Noodlijn 17 – 8 uur
079-343 16 00

Uitsluitend voor spoedgevallen 
na kantoortijden,
op de Huisartsenpost (HAP)

Huisartsen

Dhr. Ephraïm 079-3212368
Mw. Schneider 079-3510607
Mw. vd Schuit 079-3511730

klik hier voor meer informatie
klik hier voor herhaalrecepten

Therapieën en overigen

(Klik aan voor meer informatie:)

Consultatiebureau 0-5 jaar
Diëtist Dieettherapie: 06-82665869
Diëtist Nutrivitaal: 06-48889090
Euritmietherapie 079-3217903
Fysiotherapie 079-3219172
Gesprekstherapie & coaching
Internist dr Tusenius 030-2282622
Kunstzinn. therapie 079-3217258
Muziektherapie 079-3217903
Osteopathie 06-30865062
Spraaktherapie 015-2620246
Uitwendige therapie 079-3219172
Verloskundigen 079-3217172

 

 

Disclaimer