Voor uw gezondheid: deskundig én natuurlijk
 
Tekstgrootte AAA

Wetenschappelijk onderzoek

 

Onderzoek kosten antroposofische geneeskunde

In 2014 publiceerden de epidemiologen Kooremans (Univ. van Tilburg) en Baars (Hogeschool Leiden) een onderzoek, verricht onder 1,5 miljoen verzekerden, dat laat zien dat huisartsen die naast reguliere zorg ook antroposofische geenskunde, acupunctuur of homeopathie toepassen, ruim 10% goedkoper werken. Hoe is dit onderzoek verricht en waardoor is deze uitkomst te verklaren? U leest het (klik aan:) in het onderzoek van Kooreman en Baars 

 

Onderzoek effecten antroposofische geneeskunde

Zie hiervoor o.a. de volgende links: www.hsleiden.nl/antroposofische-gezondheidszorg , www.louisbolk.org , www.ifaemm.de , www.nvaa.nl

Waar mogelijk ondersteunt Therapeuticum Aurum onderzoek naar de werking van antroposofische geneesmiddelen en therapieën.
Onderzoek waar medewerkers van het Therapeuticum Aurum zelf in geparticipeerd hebben:

Antroposofische behandeling bovenste luchtweginfecties en oorpijn.
Enkele jaren geleden deed Marco Ephraïm, huisarts, mee aan een wetenschappelijk onderzoek om de werking van antroposofische geneesmiddelen bij bovenste luchtweginfecties te vergelijken met het effect van reguliere geneesmiddelen. 1016 patiënten van 1jaar en ouder met acute klachten van hoesten, bijholtepijn, oorpijn, keelpijn en snotneus deden mee waarvan er 715 antroposofisch werden behandeld door antroposofische artsen en 301 regulier door reguliere artsen. Er deden 36 artsen uit 5 landen aan mee. Zelf bracht Ephraïm 40 patiënten in door de gegevens per e-mail aan het onafhankelijke onderzoeksinstituut te sturen.

Wat leverde het op?
De patiënten werden na 7, 14 en 28 dagen teruggebeld door een onderzoeker, die een vragenlijst met hen doornam. Bij de antroposofisch behandelde (A-)patiënten was de klacht door 60,5% als ernstig aangegeven, bij de regulier (S-)behandelden was dit 53,3%.
Gedurende deze 28 dagen follow-up werd aan 5,5% van de A-patiënten en aan 33,6% van de S-patiënten een antibioticum voorgeschreven. Aan de A-patiënten werden antroposofische middelen voorgeschreven, aan de S-patiënten geen.
Een verbetering van de klachten na 24 uur trad op bij 30,9% van de A-patiënten en bij 16,6% van de S-patiënten. Na 3 dagen was dit resp. 73,1% en 57,1%.
Klachtenvrij of duidelijk verbeterd was na 7 dagen 77,1% van de A-groep tegen 66,1% van de S-groep. Na 14 dagen was dit 89,7% resp. 84,4%.
Geheel klachtenvrij was na 7dagen 30,5% resp 23,3%, en na14 dagen 64,2% resp 49,5%.
Zeer tevreden met hun arts was 69,9% van de A-patiënten en 60,5% van de S-patiënten.
Ongewenste bijwerkingen werden door 2,7% van de A-patiënten en door 6,0% van de S-patiënten gemeld.

Conclusie: Bij de behandeling van acute bovenste luchtweginfecties of oorpijn laat de antroposofische aanpak bij de patiëntengroep, waarvan de patiënten of hun ouders voor een antroposofisch arts hebben gekozen, een iets beter resultaat zien, met aanzienlijk minder antibioticagebruik, minder bijwerking van geneesmiddelen en een iets hogere patiënt-tevredenheid, dan de reguliere aanpak bij een patiëntengroep die voor een reguliere arts heeft gekozen.

Harald Hamre e.a: ‘Anthroposophic vs. conventional therapy of acute respiratory and ear infections: a prospective outcomes study’, Wiener Klinische Wochenschrift, februari 2005.
U kunt het gehele artikel inzien of uitprinten via: www.springerlink.com en dan zoekt u door ‘anthroposophic’ in te typen.

 

Contactgegevens

Frits de Zwerverhove 1
2717 TP Zoetermeer
zie: Routebeschrijving 

Noodlijn 8 – 17 uur
079-351 23 94

Uitsluitend voor spoedgevallen
tijdens kantoortijden, in T. Aurum

Noodlijn 17 – 8 uur
079-343 16 00

Uitsluitend voor spoedgevallen 
na kantoortijden,
op de Huisartsenpost (HAP)

Huisartsen

Dhr. Ephraïm 079-3212368
Mw. Schneider 079-3510607
Mw. vd Schuit 079-3511730

klik hier voor meer informatie
klik hier voor herhaalrecepten

Therapieën en overigen

(Klik aan voor meer informatie:)

Consultatiebureau 0-5 jaar
Diëtist Dieettherapie: 06-82665869
Diëtist Nutrivitaal: 06-48889090
Euritmietherapie 079-3217903
Fysiotherapie 079-3219172
Gesprekstherapie & coaching
Internist dr Tusenius 030-2282622
Kunstzinn. therapie 079-3217258
Muziektherapie 079-3217903
Osteopathie 06-30865062
Spraaktherapie 015-2620246
Uitwendige therapie 079-3219172
Verloskundigen 079-3217172

 

 

Disclaimer