Voor uw gezondheid: deskundig én natuurlijk
 
Tekstgrootte AAA

Wie zijn wij?

De 41 zorgverlenende medewerkers van het Therapeuticum Aurum zijn hieronder genoemd [stand 1 juni 2017]. Voor meer infomatie klik verder in de linker kolom.
 
Medewerkers Aurum
 
HUISARTSEN:
Marco Ephraïm
Jeannette van der Schuit-Janssen
Joriet Schneider
Carolien Grooters (werkt op woensdag in praktijk dr Ephraïm)
Aina Pronk (werkt op woensdag in praktijk dr Schneider)
Annerose Kunenborg (werkt soms in praktijk dr vd Schuit mee)
Willemien Hamelink (in opleiding 1e jr, bij dr vs Schuit)
Alletta Ferreira (in opleiding 3e jr, bij dr Ephraïm)
 
DOKTERSASSISTENTES
Conny Haket
Jacqueline van der Valk
Coxy
Jamie Post
 
DIABETES EN COPD spreekuur:
Barbara Houtman-Kloosterman
Gudi Groot 
Susanne Wennekes
 
PRAKTIJKONDERSTEUNER-GGZ
Jorinde van de Veldt (meer volwassenen) vanaf 28 april 2016 tot 1 jan/2017
Marieke van Velp (jeugd en volwassenen)
 
GESPREKSTHERAPIE:
Hedwig Douma (06-39172210)
Sarah Goudsmit (06-20974636), zie ook www.sarahgoudsmit.nl
Marjanke de Jong (06-15179825, contactpersoon Hartschool)
Anita Kerbel (06-81484703), http://psychologiepraktijk-kerbel.nl 
 
FYSIOTHERAPIE: (079-3219172)
Andrea Addink
Lia Krul
Roland Vanoverschelde
Sini Vos (ook kinderen)
Milena Mendez (waarnemer)
 
UITWENDIGE THERAPIE: (079-3219172)
Hanna Obbens- van der Kruis, verpleegkundige
Madelon Duyts, verpleegkundige
 
EURITMIETHERAPIE: (079-3217903)
Irene Pouwelse-Fassaert
 
KUNSTZINNIGE THERAPIE: (079-3217258)
Lydia Beckx en Maaike Kroese
 
MUZIEKTHERAPIE: (079-3217903)
Jelle van der Schuit
 
SPRAAKTHERAPIE:
Cynthia van der Ham (06-15637631)
 
DIËTISTEN:
Annemarije de Jong (06-11260840)
Angela v. Eijnsbergen (06-48889090)
 
VERLOSKUNDIGEN: (079-3217172)
Denise Boezaard        \
Lizanne van Duuren  --  www.keita.nl
Maureen Hoekstra      /
 
OUDER- EN KINDZORG:
Bemmie Röell (afspraken via de huisartslijnen)
Janneke van Dijk (06-19998831)
 
Betalingen  therapeuten
A. Addink, S. Vos,
R. Vanoverschelde, C.J. Krul:
T.n.v. Fysiotherapeutenmaatschap Aurum
te Zoetermeer: ING nr. 4668041
Andere medewerkers: op eigen rekening.
 
Een vrijwillige bijdrage voor de Nieuwsbrief kunt u storten op ING rekeningnummer 7662119 t.n.v. Nieuwsbrief Aurum.
 
Stichting Beheer Therapeuticum Aurum
Bestuur: Fred Akkerman, Rob van Zaalen,
Jelle van der Schuit, Marco Ephraïm,
Roland Vanoverschelde
 
Tuingroep
Contactpersonen: Maaike Kroese,
Jeannette van der Schuit
 
Stichting Therapieënfonds Aurum
Meer info zie website bij: Patiëntengroepen
Inlichtingen ma. t/m vr. 19.00–20.00 uur
Annet Leget         (079) 351 38 02
Johan Batelaan    (079) 323 07 40
Onno de Gans      (079) 321 21 73
Yvonne de Winter (079) 342 96 60
 
Klachtencommissie
Met klachten die niet in onderling overleg
kunnen worden opgelost, kunt u zich
schriftelijk wenden tot:
Klachtencommissie Aurum
p/a Frits de Zwerverhove 1,
2717 TP Zoetermeer
 

Downloads:

Contactgegevens

Frits de Zwerverhove 1
2717 TP Zoetermeer
zie: Routebeschrijving 

Noodlijn 8 – 17 uur
079-351 23 94

Uitsluitend voor spoedgevallen
tijdens kantoortijden, in T. Aurum

Noodlijn 17 – 8 uur
079-343 16 00

Uitsluitend voor spoedgevallen 
na kantoortijden,
op de Huisartsenpost (HAP)

Huisartsen

Dhr. Ephraïm 079-3212368
Mw. Schneider 079-3510607
Mw. vd Schuit 079-3511730

klik hier voor meer informatie
klik hier voor herhaalrecepten

Therapieën en overigen

(Klik aan voor meer informatie:)

Consultatiebureau 0-5 jaar
Diëtist Dieettherapie: 06-82665869
Diëtist Nutrivitaal: 06-48889090
Euritmietherapie 079-3217903
Fysiotherapie 079-3219172
Gesprekstherapie & coaching
Internist dr Tusenius 030-2282622
Kunstzinn. therapie 079-3217258
Muziektherapie 079-3217903
Osteopathie 06-30865062
Spraaktherapie 015-2620246
Uitwendige therapie 079-3219172
Verloskundigen 079-3217172

 

 

Disclaimer