Gezondheidscentrum Therapeuticum Aurum -
 
Tekstgrootte AAA

Hart/vaatziekten, Hartschool

VOOR MENSEN MET HART- EN VAATZIEKTEN EN HUN PARTNERS

Hartschool Therapeuticum Aurum 

‘Gezonde impulsen voor het hart’

Dit najaar start op zaterdag 23 september voor de vierde keer een nieuwe cursus van onze hartschool. Tijdens zeven bijeenkomsten (verder donderdagen van 17 -21:30), verspreid over enkele maanden, bieden we de deelnemers de mogelijkheid kennis en ervaringen op te doen, zelfgenezende krachten te ontdekken en levensvreugde te ontwikkelen. De uitwisseling binnen de groep biedt volop ruimte voor gezamenlijk en persoonlijke groei. Wij nodigen ook van harte partners uit om mee te doen.

In het programma wordt veel aandacht geschonken aan belangrijke thema’s zoals:

Medische achtergronden

Gezonde voeding

Beweging

Kunstzinnige activiteiten

Biografische aspecten

Zo worden lichaam, ziel en geest in een harmonisch samenspel aangesproken.

 

 

Praktische Informatie

De eerste bijeenkomst is een zaterdag waarbij deelnemers en het hartteam elkaar ontmoeten en een basis leggen voor de activiteiten in de komende maanden. De daarop volgende avonden beginnen we met het bereiden van de gezamenlijke maaltijd die past bij een gezonde leefwijze voor het hart en gaan we samen aan tafel om van deze maaltijd te genieten.

Een vast onderdeel vormt het kringgesprek waarin, naast de uitwisseling met elkaar, ook biografische thema’s besproken worden. Kunstzinnig werken, ritmische beweging en medische informatie wisselen elkaar af en zorgen voor veelzijdigheid en vernieuwende impulsen.

Zie de folder rechtsboven op deze pagina. 

Achtergronden

Een hartprobleem raakt de mens in zijn diepste wezen en roept veel vragen op.  De moderne cardiologie heeft aan patiënten met acute of chronische hart-vaatproblemen veel te bieden. Met de huidige technologie en medicamenten kunnen veel klachten worden weggenomen. Duurzame genezing wordt echter meestal niet bereikt.

Een hartprobleem raakt de mens in zijn diepste wezen en roept bij de patiënt en zijn of haar omgeving veel vragen op:

Wat houdt mij gezond?

Wat kan ik zelf aan mijn genezing bijdragen?

 

Gebleken is dat een consequente verandering van leefstijl en inzicht in de persoonlijke omgang met de klachten een positieve invloed heeft op de gezondheid.

In Duitsland is in de afgelopen jaren binnen de antroposofisch e gezondheidszorg een programma voor patiënten ontwikkeld dat bekend is geworden onder de naam Hartschool. Dit concept wordt nu al vele jaren met succes op verschillende plaatsen in Duitsland toegepast

 

Kosten

€ 250,- voor de gehele cursus, inclusief hand-out en maatlijden.

Samen met partner € 400,- .

Reductie mogelijk in overleg (E: mm.dejong@planet.nl)

               

Hartteam

Het hartteam van Aurum bestaat uit de volgende medewerkers:

Andrea Addink, fysiotherapeut

Marco Ephraim, huisarts

Marjanke de Jong, gesprekstherapeut

Maaike Kroese, kunstzinnig therapeut

Irene Pouwelse, euritmietherapeut

Joriet Schneider, huisarts

Jeanette van der Schuit, huisarts

Jelle van der Schuit, muziektherapeut

Veronique van Zeeland, natuurvoedingskundige

 

Internationale samenwerking

Jaarlijks komen leden van alle Hartscholen bij elkaar. Hierbij treffen artsen en therapeuten uit Duitsland, Oostenrijk en Nederland elkaar. Tijdens dit weekend is er veel uitwisseling van ervaringen maar wordt ook gewerkt aan het verstevigen en uitdragen van deze wijze van begeleiding.

In een eerdere bijeenkomst is de gezamenlijk gevoelde intentie verwoord in het Charta (Handvest) van de Hartschool:

Handvest van de Hartschool (Charta):

De Hartschool is een gezamenlijk initiatief van artsen en therapeuten,voor mensen met hart- en vaatproblemen en hieraan gerelateerde stressklachten.

Het programma richt zich zowel op de patiënt als op zijn of haar eventuele levenspartner.

De Hartschool hanteert een holistisch mensbeeld dat lichaam, ziel en geest omvat.

Daarbij wordt het hart gezien als een orgaan dat waarneemt en tevens beweging, ritme en relaties ondersteunt.

De Hartschool verbindt het proces van gezondheid en ziekte met de levensgeschiedenis van een zichzelf ontwikkelend mens.

Een combinatie van bewegingsoefeningen, kunstzinnige activiteiten, voedingsadviezen, medische en psychische begeleiding stimuleert en ondersteunt een verandering van levensstijl.

Doel is om het zelf-genezend vermogen te vergroten door het ontwikkelen van creativiteit, toewijding en levensvreugde.

Het groepsproces biedt mogelijkheden voor ervaring en ontwikkeling waarna ieder op individuele wijze vorm kan geven aan een voor het hart gezonde leefstijl.

Vanuit dit perspectief zijn de verschillende Hartscholen met elkaar verbonden, ondersteunen zij elkaar en stemmen de basisprincipes van hun werk met elkaar af.

 

Plenum van Hartscholen 25 januari 2014, 30 januari 2016

 

 

 

De oorspronkelijke Duitse tekst luidt als volgt:

"Die Herzschule ist eine interdisziplinäre ärztlich–therapeutische Initiative für Menschen mit Herz-/Kreislauf- und/oder Stresserkrankungen. Wir wenden uns an Betroffene unter Einbeziehung ihrer Lebenspartner und Lebenspartnerinnen.
Grundlage unserer Arbeit ist ein ganzheitliches Menschenbild aus Körper, Seele und Geist. In diesem Sinne verstehen wir das Herz als Bewegungs-, Rhythmus- und Beziehungs- sowie als Wahrnehmungsorgan.
Die Herzschule begreift den Prozess von Gesundheit und Krankheit im Kontext der Lebensgeschichte eines sich entwickelnden Menschen.
Im Zusammenklang von Bewegungsangeboten, künstlerischen Therapien, Ernährungsschulung sowie ärztlicher und seelischer Begleitung wird Lebensstilveränderung angeregt und unterstützt. Unser Ziel ist es, die Selbstheilungskräfte durch schöpferische Eigenaktivität, Achtsamkeit und Lebensfreude zu fördern. Die soziale Gemeinschaft öffnet einen Erfahrungs- und Entwicklungsraum zur individuellen und selbstverantwortlichen, herzgesundenden Lebensgestaltung.
Aus diesem Verständnis heraus stehen die Teams der Herzschulen miteinander in Verbindung, unterstützen sich gegenseitig und stimmen sich in den Grundlinien der Arbeit ab."

Plenum der Herzschulen Hamburg 25. Januar 2014, 30 Januar 2016

 

 

 

 

Downloads:

Contactgegevens

Frits de Zwerverhove 1
2717 TP Zoetermeer
zie: Routebeschrijving 

Noodlijn 8 – 17 uur
079-351 23 94

Uitsluitend voor spoedgevallen
tijdens kantoortijden, in T. Aurum

Noodlijn 17 – 8 uur
079-343 16 00

Uitsluitend voor spoedgevallen 
na kantoortijden,
op de Huisartsenpost (HAP)

Huisartsen

Dhr. Ephraïm 079-3212368
Mw. Schneider 079-3510607
Mw. vd Schuit 079-3511730

klik hier voor meer informatie
klik hier voor herhaalrecepten

Therapieën en overigen

(Klik aan voor meer informatie:)

Consultatiebureau 0-5 jaar
Diëtist Dieettherapie: 06-82665869
Diëtist Nutrivitaal: 06-48889090
Euritmietherapie 079-3217903
Fysiotherapie 079-3219172
Gesprekstherapie & coaching
Internist dr Tusenius 030-2282622
Kunstzinn. therapie 079-3217258
Muziektherapie 079-3217903
Osteopathie 06-30865062
Spraaktherapie 015-2620246
Uitwendige therapie 079-3219172
Verloskundigen 079-3217172

 

 

Disclaimer