Marco Ephraim in de prijzen

Marco Ephraïm heeft zijn kaderopleiding beleid en beheer afgesloten met zijn afstudeerproject Hotspotters. Hij won hiermee tevens de VvAA prijs en de publieksprijs. Gefeliciteerd, Marco!

Op donderdag 8 november 2017 werd in Zeist het afstudeersymposium gehouden voor de kaderopleiding Beleid en Beheer. Twaalf huisartsen en zorgprofessionals zijn twee jaar geleden gestart met deze postdoc studie om meer te weten te komen over zorgmanagement, innovatie en de geldstromen in het Nederlandse zorglandschap. Ook Marco Ephraïm zwaaide deze dag af. En dat deed hij niet onverdienstelijk. Hij won daar afgelopen week niet alleen de VvAA prijs, maar ook de publieksprijs.

Hotspotters

Marco Ephraïm heeft zich in Zoetermeer gestort op het project Hotspotters, waarbij patiënten die hoge zorgvraag en  – kosten hebben, geholpen worden om meer overzicht, regie en gezondheidsbeleving verkrijgen. Middels gesprekken wordt er gekeken waar er doelen en kansen liggen in hun leven, veelal met verrassende uitkomsten. Secundair, maar niet onbelangrijk, wordt verwacht dat dit ook een kostenreductie zal geven.

Klik hier voor de samenvatting en voor het projectplan.

Positieve gezondheid

Voor dit project wordt gebruikt gemaakt van het concept Positieve Gezondheid van Machteld Huber. Zij heeft een andere definitie gegeven aan gezondheid: het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Zes dimensies geven een kapstok voor het gezondheidsgesprek. Voor de patiënt geven deze een visuele tool om overzicht en grip te krijgen op hun leven en gezondheid.

We feliciteren Marco met het behalen van zijn kaderopleiding en het winnen van de VvAA prijs en de publieksprijs! Dit is erkenning voor zijn harde werken en geeft ook aan dat zorgprofessionals oog hebben voor het belang van een brede kijk op gezondheid, voor en met de patiënt.

Nieuwste Nieuwsbrief Aurum – Winter 2017/2018 – Thema: WARMTE en KOORTS – meer informatie uit de praktijk

Het wordt allengs kouder en kouder: in de vroege ochtend moeten we – als automobilist – weer vaak flink krabben; en muts en handschoenen zijn geen overbodige luxe meer. De winter staat weer voor de deur! Kou heeft iets zeer onbehaaglijks, we zijn daar gewoon niet voor gebouwd. Warmte is het element waarin we echt kunnen gedijen. Rudolf Steiner stelt dat onze individualiteit, ons ik als geestelijke wezenskern warmte nodig heeft. En gelukkig stroomt in ons het warme bloed, dat de grondslag biedt om hier op aarde te kunnen existeren. Het thema van deze Nieuwsbrief Warmte, jan 2018.

Online dossier geeft inzage en controle terug aan patient

Over de voor- en nadelen van het online patientdossier: