Zorgaanbod

Op deze pagina vindt u een overzicht van onze antroposofische zorg.

Antroposofische geneeskunde

In de door Rudolf Steiner ontwikkelde antroposofie wordt de mens gezien als een geheel van lichaam, ziel en geest. Het lichaam is voor iedereen een evident gegeven. Dat we een ziel hebben, kunnen we vooral merken aan onze gevoelens en emoties. Dat we bovendien ook nog een geestelijk wezen zijn blijkt uit ons zelfbewustzijn en uit het daarmee samenhangende feit dat we als individu richting kunnen geven aan ons leven. lees meer.

Antroposofische fysiotherapie

Een behandeling met antroposofische fysiotherapie in het Therapeuticum Aurum kan bestaan uit ritmische massage en/of antroposofische bewegingstherapie, soms aangevuld met een warmtepakking. Antroposofische fysiotherapie is een aanvulling op ‘reguliere’  fysiotherapie; de fysiotherapeuten zijn regulier opgeleide en geregistreerde  fysiotherapeuten. Enkelen van hen hebben naast de antroposofische vervolgopleiding zich ook nog op andere gebieden in de fysiotherapie gespecialiseerd, nl. psychosomatische fysiotherapie, haptonomie, manuele therapie en geriatrische  fysiotherapie. Lees meer.

Kunstzinnige therapie 

Kunst en schoonheid horen bij elkaar. Sinds oude tijden voelt de mens de behoefte om zich in kleuren en beelden uit te drukken. Ieder mens heeft creatieve vermogens, meer of minder tot ontwikkeling gebracht. Lees meer.

Euritmietherapie

Euritmietherapie is een bewegingstherapie op antroposofische grondslag. Anders dan bij gymnastiek of fysiotherapie ligt het accent van het bewegen niet op het oefenen van bepaalde spiergroepen, maar veel meer op het oefenen van een gebaar; waardoor de uitwerking van een beweging op de min of meer onbewuste bewegingsmens in ons werkt. Lees meer.

Uitwendige therapie

De uitwendige therapie is een medicamenteuze therapie, waarbij het medicijn via ‘het uitwendige’, de huid wordt toegediend in plaats van oraal (via de mond) of per injectie. De huid is ons grootste orgaan en is in de embryonale tijd ontstaan uit het ectoderm of wel de buitenste kiemlaag. Deze laag bevat miljoenen zenuwuitlopertjes en behoort tot het zenuwzintuiggebied, evenals de andere zintuigen die we hebben, zoals de tastzin, ogen, oren, reuk, smaak etc. Leer meer.

Verloskundige

Zwangerschap en geboorte zijn tegenwoordig steeds vaker een bewuste keuze. In die  tegen maanden tijd groei je samen naar de rol van ouders, maak je plaats voor je kind in je hoofd en in je hart, in je relatie, in je huis en in je werk…Wij proberen de aanstaande ouders te begeleiden in de bewustwording van hun keuze. Tijdens het intakegesprek komen diverse punten aan de orde en tijdens het verdere verloop van de zwangerschap proberen wij de wensen en mogelijkheden op elkaar af te stemmen. Lees meer.

Antroposofische ouder- en kindzorg

De zorgverlening van de ouder- en kindzorg op Therapeuticum Aurum heeft bijzondere accenten. Naast het landelijke vastgestelde Basispakket Zorg wordt aanvulling vanuit de antroposofische visie op ontwikkeling, gezondheid en ziekte van kind en ouder geboden. Lees meer.

Psycho(-sociale) therapie

In toenemende mate ervaren mensen de behoefte richting te willen geven aan hun eigen leven. Dit wordt vaak duidelijk op het moment dat men beseft dat er spanningen of problemen ontstaan in de persoonlijke situatie, in relaties en gezin of op de werkplek. De uitingsvormen van deze spanningen of problemen kunnen zeer divers zijn. Te denken valt aan angsten, depressiviteit, gedragsproblemen of een duidelijk signaal van overbelasting (burnout). Lees meer.

Muziektherapie

Muziek is van alle tijden en van alle landen. Muziek hoort bij ons: het spreekt je gemoed aan, je wordt er innerlijk door geraakt. Muziek brengt je in een bepaalde stemming, dat kan vrolijk zijn of verdrietig, ernstig. Er bestaat muziek die je in beweging brengt; andere muziek schenkt je juist meer rust en bezinning. Lees meer.

Spraaktherapie

Therapeutische spraakvorming is een therapie die vanuit het antroposofisch mensbeeld is ontwikkeld is. Bij het gebruik van onze stem zeggen we niet alleen, wat we willen mededelen, maar er klinkt ook veel van ons innerlijk in door. Iedereen heeft zijn eigen, unieke stem waarmee je iets vanuit jezelf in de wereld brengt. Daarom heeft ook de lichamelijke en/of psychische toestand van de patiënt zijn uitwerking op zijn manier van spreken en zijn ademhaling. Lees meer.

Voeding & dieettherapie

Op het gebied van voeding is in de geneeskunde heel veel gaande. Er wordt naarstig gezocht naar het belang van diverse voedingssto/en: hoeveel vitamines bijvoorbeeld moeten we nu eigenlijk binnen krijgen om gezond te worden of om gezond te blijven of om heel specifieke ziektes te voorkomen. Hoeveel moeten we nu eigenlijk eten om niet te zwaar te worden en hoe komen we op een goede manier weer van overgewicht af? Waarom komt een ziekte als diabetes tegenwoordig zoveel voor en welke rol speelt daarbij ons huidige voedingspatroon. Lees meer.

Antroposofische geneesmiddelen

Antroposofische geneesmiddelen zijn afkomstig uit de natuur: ze zijn van minerale, plantaardige of dierlijke oorsprong. De antroposofie benadrukt dat de natuur en de mens met elkaar in verband staan: in de mens spiegelt zich de gehele natuur. De kunst is om ‘te leren lezen in het boek der natuur’ – zoals de middeleeuwse arts Paracelsus (1493-1541) dat zo mooi uitdrukte – om zo geneesmiddelen aan de natuur te kunnen ontlenen. Lees meer.

Uw zorg in goede handen

Afspraak maken via website

Via de knop "afspraak maken" op onze hoofdpagina kunt u zelf een afspraak maken  bij uw huisarts. U ziet hier de beschikbaarheid van o.a. de huisarts, praktijkondersteuners  en doktersassistenten in de praktijk.

Afspraak maken via MGN

Mijngezondheid.net geeft via het internet een beveiligde doorkijk in onze huisartsen informatie systeem. Via MijnGezondheid.net (MGn) krijgt u toegang en inzage in uw online dossier voor o.a. medicatiepaspoort en afspraken. Om uw privacy te waarborgen is MGn met DigiD beveiligd. U moet wel eerst MGn activeren bij uw dokter. Dit kan via de volgende aanmeldingpagina: Schneider,  Ephraïm of  Van der Schuit.

Afspraak via telefoon

Huisarts Dhr. Ephraïm 079-3212368 (menu keuze 2 of 3)
Huisarts Mw. Schneider 079-3510607 (menu keuze 2 of 3)
Huisarts Mw. vd Schuit 079-3511730 (menu keuze 2 of 3)
Euritmietherapie 079-3217903
Fysiotherapie 079-3219172
Kunstzinn. therapie 079-3217258
Muziektherapie 079-3217903
Spraaktherapie 015-2620246
Uitwendige therapie 079-3219172
Verloskundigen 079-3217172

Online herhaalmedicatie via MGN

Via MijnGezondheid.net (MGn) krijgt u beveiligd toegang tot uw online dossier voor o.a. herhaal medicatie. Hier kunt u zelf u medicatie inzien en herhalen. Dit bericht komt elektronisch binnen bij uw huisarts en stuurt dit na controle door aan de apotheek.

Online herhaalmedicatie via website

Via de knop "herhaalmedicatie"op onze website kunt u herhaal recepten bestellen. De assistente verwerkt dagelijks deze berichten en worden door de arts gecontroleerd alvorens verstuurd naar de apotheek. Bij MGN kunt u zelf de herhaalmedicatie selecteren, via onze website moet u het telkens opnieuw invoeren.

Telefoon

Via de telefoon (menukeuze 2) kunt u de herhaalmedicatie doorgeven aan de assistente. Deze extra service bieden wij omdat het inspreken van herhaalmedicatie op een bandje teveel fouten opleverde.

Receptenbus

Receptenbus: Deze staat bij de balie van de assistentes. Hier kunt u de doosjes van u medicijnen in doen of een briefje waarop staat vermeld: uw naam en telefoonnummer, naam van het medicijn, de dosering en het aantal dat u nodig heeft.

Actueel

Cursus Antroposofie

door Jelle van de Schuit - 7 avonden van 11 feb - 8 apr 2019 De…

Nieuwsbrief Winter 2018-2019 Licht

We kunnen terugkijken op een zomer die zijn weerga niet kent:…

Coaching op Lifestyle

Vooraanmelding Coaching op Lifestyle voor mensen met overgewicht

Zorgprogramma’s

COPD

Dementie

Diabetes

Hart en vaatziekten / Hartschool

Palliatieve zorg

Kanker