Onze geschiedenis

Therapeuticum Aurum is in 1980 opgericht op initiatief van een patiëntenwerkgroep, waarin o.a. de verpleegkundige Margriet van Paassen deelnam, die tot juli 2012 als langstzittende medewerker in Aurum heeft gewerkt. Het begon toen met een consultatief spreekuur door huisarts Rien Zwijnenberg uit Leiden, in een verbouwde garage. Hij werd in 1984 opgevolgd door Jeroen van Houten. Die vestigde zich als eerste antroposofische huisarts in Zoetermeer in een verbouwde woning aan de Buñuelstrook. De praktijk groeide als kool.
Jeroen van Houten werkte intensief samen met Margriet van Paassen en met een fysiotherapeute en een euritmietherapeute. In 1989 vertrok hij naar Zwitserland om daar in de Ita Wegman-kliniek – de eerste antroposofische kliniek (vanaf 1921) – te gaan werken. Hij werd opgevolgd door Paul Wormer. In hetzelfde jaar sloot Jeannette Janssen zich als tweede huisarts bij hem aan. Intussen was het Therapeuticum verhuisd naar de voorlaatste locatie aan de Titus Brandsmahove, naast het sprinterstation,boven de slager en de bakker. Er is destijds wel nieuwbouw overwogen (toen al is aan het plekje op de Frits de Zwerverhove gedacht!), maar het leek niet haalbaar. De Brandsmahove is echter altijd als ‘tijdelijke’ werkplek ervaren.

In 1993 waren de praktijken van beide huisartsen overvol en werd er, in de inmiddels krap geworden behuizing, plaats gemaakt voor een derde: Marco Ephraïm. Hij begon met de opbouw van een nieuwe praktijk. Voor de fysiotherapie en kunstzinnige therapie werden sinds 1994 ruimtes bijgehuurd, in het nabijgelegen gezondheidscentrum Buytenwegh (‘de overkant’). Najaar 1994 stopte Jeannette met haar werk om zich te heroriënteren. Corinne Merkens nam haar praktijk over. Na precies tien jaar verliet Paul Wormer het Therapeuticum om een baan te aanvaarden bij Weleda in Zoetermeer (producent van ondermeer antroposofische geneesmiddelen).Voorjaar 1999 kwam tot ieders verrassing Jeannette, nu als Van der Schuit-Janssen, terug om zijn praktijk over te nemen. Dit was nog niet de laatste wissel, want Corinne verhuisde naar Bilthoven vanwege haar partner en per 1 mei 2000 volgde Guido van Leeuwen haar op.

In juni 1999 nam het team unaniem de beslissing om voorbereidingen te gaan treffen voor een nieuw gebouw. Na een intensieve voorbereidingsfase werd in september 2001 met de bouw begonnen aan de Frits de Zwerverhove. In de zomer van 2002 verhuisde het hele team naar het prachtige nieuwe gebouw en voor het eerst sinds jaren waren we weer verenigd onder één dak. Omdat de drie praktijken al geruime tijd vol zijn, werd al sinds 2000 naarstig gezocht naar een vierde huisarts. Tot ieders vreugde werd die gevonden in de persoon van Aukje Kaptein, die vanaf 1 oktober 2003 een vierde praktijk ging opbouwen.
Ondertussen is vanaf 2005 Guido van Leeuwen opgevolgd door Daan Teunissen, die al eerder al huisarts-in-opleiding (aios) bij Marco Ephraïm had gewerkt. Daan Teunissen vertrok in 2011 en werd opgevolgd door Joriet Schneider, die eveneens al eerder als aios bij Marco Ephraïm had gewerkt. Aukje Kaptein vertrok in 2012 naar Gouda, waar zij (ivm zijn pensioen) de praktijk van George Maissan in Therapeuticum Calendula overnam. Er werd geen opvolger gevonden voor Aukje Kaptein: haar patiënten verdeelden zich over de praktijken: een groot aantal ging naar Joriet Schneider, een deel naar Jeannette van der Schuit en een kleiner deel naar Marco Ephraïm. De praktijken van Marco Ephraïm en sinds enkele jaren ook van Jeannette van der Schuit bieden de mogelijkheid aan huisartsen-in-opleiding (bij het LUMC) om een jaar in het kader van de opleiding mee te werken in de praktijk.
Deze historische schets is omwille van de lengte zeer onvolledig, omdat de namen van therapeuten, assistentes en vele actieve patiënten, die in de geschiedenis van Aurum ook een belangrijke rol hebben gespeeld, niet zijn genoemd. Een overzicht van de huidige medewerkers vindt u op de PDF ‘Praktijkinformatie’, die te vinden is rechtsboven op de home-pagina. De nieuwste versie hiervan wordt steeds (2x per jaar) bij de Nieuwsbrief Aurum ingelegd.

Uw zorg in goede handen

Afspraak maken via website

Via de knop "afspraak maken" op onze hoofdpagina kunt u zelf een afspraak maken  bij uw huisarts. U ziet hier de beschikbaarheid van o.a. de huisarts, praktijkondersteuners  en doktersassistenten in de praktijk.

Afspraak maken via MGN

Mijngezondheid.net geeft via het internet een beveiligde doorkijk in onze huisartsen informatie systeem. Via MijnGezondheid.net (MGn) krijgt u toegang en inzage in uw online dossier voor o.a. medicatiepaspoort en afspraken. Om uw privacy te waarborgen is MGn met DigiD beveiligd. U moet wel eerst MGn activeren bij uw dokter. Dit kan via de volgende aanmeldingpagina: Schneider,  Ephraïm of  Van der Schuit.

Afspraak via telefoon

Huisarts Dhr. Ephraïm 079-3212368 (menu keuze 2 of 3)
Huisarts Mw. Schneider 079-3510607 (menu keuze 2 of 3)
Huisarts Mw. vd Schuit 079-3511730 (menu keuze 2 of 3)
Euritmietherapie 079-3217903
Fysiotherapie 079-3219172
Kunstzinn. therapie 079-3217258
Muziektherapie 079-3217903
Spraaktherapie 015-2620246
Uitwendige therapie 079-3219172
Verloskundigen 079-3217172

Online herhaalmedicatie via MGN

Via MijnGezondheid.net (MGn) krijgt u beveiligd toegang tot uw online dossier voor o.a. herhaal medicatie. Hier kunt u zelf u medicatie inzien en herhalen. Dit bericht komt elektronisch binnen bij uw huisarts en stuurt dit na controle door aan de apotheek.

Online herhaalmedicatie via website

Via de knop "herhaalmedicatie"op onze website kunt u herhaal recepten bestellen. De assistente verwerkt dagelijks deze berichten en worden door de arts gecontroleerd alvorens verstuurd naar de apotheek. Bij MGN kunt u zelf de herhaalmedicatie selecteren, via onze website moet u het telkens opnieuw invoeren.

Telefoon

Via de telefoon (menukeuze 2) kunt u de herhaalmedicatie doorgeven aan de assistente. Deze extra service bieden wij omdat het inspreken van herhaalmedicatie op een bandje teveel fouten opleverde.

Receptenbus

Receptenbus: Deze staat bij de balie van de assistentes. Hier kunt u de doosjes van u medicijnen in doen of een briefje waarop staat vermeld: uw naam en telefoonnummer, naam van het medicijn, de dosering en het aantal dat u nodig heeft.

Actueel

Cursus Antroposofie

door Jelle van de Schuit - 7 avonden van 11 feb - 8 apr 2019 De…

Nieuwsbrief Winter 2018-2019 Licht

We kunnen terugkijken op een zomer die zijn weerga niet kent:…

Coaching op Lifestyle

Vooraanmelding Coaching op Lifestyle voor mensen met overgewicht

Zorgprogramma’s

COPD

Dementie

Diabetes

Hart en vaatziekten / Hartschool

Palliatieve zorg

Kanker