Wat is antroposofie?

In de door Rudolf Steiner ontwikkelde antroposofie wordt de mens gezien als een geheel van lichaam, ziel en geest. Het lichaam is voor iedereen een evident gegeven. Dat we een ziel hebben, kunnen we vooral merken aan onze gevoelens en emoties. Dat we bovendien ook nog een geestelijk wezen zijn blijkt uit ons zelfbewustzijn en uit het daarmee samenhangende feit dat we als individu richting kunnen geven aan ons leven.
In de antroposofische geneeskunde bekijken we de mens ook vanuit dit holistische standpunt: lichaam, ziel en geest vormen een eenheid. Ziekte wordt gezien als een verstoring van de balans in een of meer van de gebieden van waaruit de mens bestaat. Een cruciale rol in het proces van ziekte en gezondheid is weggelegd voor de levenskrachten, die onze vitaliteit verzorgen.

Levenskrachten zorgen er voor dat we uitgerust wakker worden, dat kinderen groeien, dat wonden genezen, dat we energie hebben en dat we van ziekte kunnen herstellen. Volgens de antroposofie komen deze levenskrachten voort uit een hogere dimensie van de wereld dan die van de uiterlijke stof; het gaat om een onzichtbare, bovenzinnelijk werkzaamheid. Ieder mens heeft zo de beschikking over een eigen levenslichaam. Ook wat onze ziel en onze geest betreft overstijgen we het gebied van de materie.

Door ziekte als een verstoring in het voor ieder mens unieke samenspel van genoemde factoren te zien, ontstaan er meerdere aanknopingspunten voor behandeling en genezing. De lichamelijke aspecten kunnen bijvoorbeeld worden aangepakt met medicatie of fysiotherapie. Het psychische deel (het gebied van de ziel) kan gesteund worden met bijvoorbeeld een van de kunstzinnige therapieën: schilderen om weer de schoonheid van de wereld te ervaren, of muziek om aan innerlijke harmonie te werken. De geest, die spreekt uit ons levensverhaal, onze biografie, kunnen we bijvoorbeeld vooruit helpen met gesprekken. Door ziekte in onze levensloop te plaatsen, is het mogelijk om er anders tegen aan te kijken: in plaats van alleen een zinloze, nare ervaring, kan het een kans zijn om ons te ontwikkelen, om keuzes te maken in ons leven of om bijvoorbeeld de band met onze naasten te verstevigen.

Antroposofisch werkende artsen hebben allen een reguliere opleiding gevolgd tot arts en werken volgens de richtlijnen van hun beroepsgroep. Daarbij hebben zij de mogelijkheid om samen met de patiënt zijn ziekte vanuit verschillende standpunten te benaderen. Naast het reguliere medische aanbod, heeft de antroposofische arts toegang tot antroposofische medicatie alsmede de diverse aanvullende therapieën.

Meer informatie over antroposofische gezondheidszorg:
Bezoek de site van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders: www.nvaz.nl
En van de landelijke patiëntenvereniging Antroposana: www.antroposana.nl
Alsook van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen: www.nvaa.nl
Internationaal: www.ivaa.info
Meer informatie over antroposofie:
Bezoek de site van de Antroposofische Vereniging in Nederland: www.antroposofie.nl
Voorjaar 2012 is een (engelstalige) film verschenen over antroposofie in de praktijk en over het leven van Rudolf Steiner: http://rudolfsteinerfilm.squarespace.com/

Uw zorg in goede handen

Afspraak maken via website

Via de knop "afspraak maken" op onze hoofdpagina kunt u zelf een afspraak maken  bij uw huisarts. U ziet hier de beschikbaarheid van o.a. de huisarts, praktijkondersteuners  en doktersassistenten in de praktijk.

Afspraak maken via MGN

Mijngezondheid.net geeft via het internet een beveiligde doorkijk in onze huisartsen informatie systeem. Via MijnGezondheid.net (MGn) krijgt u toegang en inzage in uw online dossier voor o.a. medicatiepaspoort en afspraken. Om uw privacy te waarborgen is MGn met DigiD beveiligd. U moet wel eerst MGn activeren bij uw dokter. Dit kan via de volgende aanmeldingpagina: Schneider,  Ephraïm of  Van der Schuit.

Afspraak via telefoon

Huisarts Dhr. Ephraïm 079-3212368 (menu keuze 2 of 3)
Huisarts Mw. Schneider 079-3510607 (menu keuze 2 of 3)
Huisarts Mw. vd Schuit 079-3511730 (menu keuze 2 of 3)
Euritmietherapie 079-3217903
Fysiotherapie 079-3219172
Kunstzinn. therapie 079-3217258
Muziektherapie 079-3217903
Spraaktherapie 015-2620246
Uitwendige therapie 079-3219172
Verloskundigen 079-3217172

Online herhaalmedicatie via MGN

Via MijnGezondheid.net (MGn) krijgt u beveiligd toegang tot uw online dossier voor o.a. herhaal medicatie. Hier kunt u zelf u medicatie inzien en herhalen. Dit bericht komt elektronisch binnen bij uw huisarts en stuurt dit na controle door aan de apotheek.

Online herhaalmedicatie via website

Via de knop "herhaalmedicatie"op onze website kunt u herhaal recepten bestellen. De assistente verwerkt dagelijks deze berichten en worden door de arts gecontroleerd alvorens verstuurd naar de apotheek. Bij MGN kunt u zelf de herhaalmedicatie selecteren, via onze website moet u het telkens opnieuw invoeren.

Telefoon

Via de telefoon (menukeuze 2) kunt u de herhaalmedicatie doorgeven aan de assistente. Deze extra service bieden wij omdat het inspreken van herhaalmedicatie op een bandje teveel fouten opleverde.

Receptenbus

Receptenbus: Deze staat bij de balie van de assistentes. Hier kunt u de doosjes van u medicijnen in doen of een briefje waarop staat vermeld: uw naam en telefoonnummer, naam van het medicijn, de dosering en het aantal dat u nodig heeft.

Actueel

Cursus Antroposofie

door Jelle van de Schuit - 7 avonden van 11 feb - 8 apr 2019 De…

Nieuwsbrief Winter 2018-2019 Licht

We kunnen terugkijken op een zomer die zijn weerga niet kent:…

Coaching op Lifestyle

Vooraanmelding Coaching op Lifestyle voor mensen met overgewicht

Zorgprogramma’s

COPD

Dementie

Diabetes

Hart en vaatziekten / Hartschool

Palliatieve zorg

Kanker