Psycho(-sociale) therapie

De psycho (-sociale) therapie wordt in Aurum breed verzorgd door:

  • een eerstelijns BIG-geregistreerd GZ-psycholoog,
  • een klinisch psycholoog, tevens antroposofisch gesprekstherapeut,
  • een coach, tevens antroposofisch psychosociale hulpverlener,
  • een maatschappelijk werker met voortgezette opleiding, tevens antroposofisch gesprekstherapeut.

In toenemende mate ervaren mensen de behoefte richting te willen geven aan hun eigen leven. Dit wordt vaak duidelijk op het moment dat men beseft dat er spanningen of problemen ontstaan in de persoonlijke situatie, in relaties en gezin of op de werkplek. De uitingsvormen van deze spanningen of problemen kunnen zeer divers zijn. Te denken valt aan angsten, depressiviteit, gedragsproblemen of een duidelijk signaal van overbelasting (burnout). Het kan soms zijn dat er bijkomende specifieke factoren zijn die van invloed zijn op de mogelijkheden die iemand heeft om met de spanningen en problemen van het moment om te gaan. Hierbij kunnen we onder andere denken aan adhd, leerstoornissen, autisme en persoonlijkheidsproblematiek. Verder kunnen ook levensvragen aan de orde komen, zit ik op het juiste spoor, wat werk, relaties en vormgeving van mijn leven betreft.

Het proces dat nodig is om een nieuw evenwicht te bereiken en op eigen verantwoording keuzes te kunnen maken, kan hierdoor erg ingewikkeld zijn. Soms heb je dan hulp nodig van een buitenstaander. De werkwijze van de verschillende therapeuten heeft veel overeenkomsten, en is gebaseerd op inzicht, bekwaamheid en attitude vanuit de reguliere hulpverlening. De GZ-psycholoog is daarnaast breed geschoold in het proces van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van psychiatrische ziektebeelden vanuit de reguliere geestelijke gezondheidszorg. De psychosociale therapeuten hebben hun expertise veel meer verruimd door de visie die het antroposofische mensbeeld biedt.

De GZ-pycholoog maakt vooral gebruik van methodieken uit de reguliere hulpverlening, zoals gestandaardiseerde diagnostische hulpmiddelen en ‘evidence-based’ behandelingen (zoals cognitieve gedragstherapie). De verschillende psychosociale- en gesprekstherapeuten
hebben hun eigen benadering: vanuit aandacht voor de eigen levensloop (biografie), op grond van innerlijke beelden of meer op basis van zingevingsvragen. De gesprekken worden desgewenst aangevuld met schrijfopdrachten, waarbij het biografiewerk (het vertellend schrijven van het eigen levensverhaal) een bijzondere vorm te noemen is.

Ontspanningsoefeningen kunnen door alle therapeuten worden gedaan, net als het werken met beelden, tekeningen of innerlijke voorstellingen en dromen. Het gaat erom een bewuste weg te volgen waarbij de cliënt centraal staat en er samen gezocht wordt naar antwoorden op vragen die de persoon in deze levensfase heeft.

De GZ-psycholoog heeft een BIG-registratie en is lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen en van de Landelijke Vereniging van Eerstelijns Psychologen. De GZ-psycholoog is universitair geschoold en heeft diverse postdoctorale opleidingen moeten volgen teneinde de BIG-registratie te verkrijgen.

De psychosociaal- en gesprekstherapeuten zijn gecertificeerd lid van de antroposofische beroepsverenigingen die aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ).

Voor alle therapeuten geldt dat zij jaarlijks deelnemen aan verplichte scholing en intervisie vanuit hun achtergrond.

Psycho(-sociale) therapie

Psycho(-sociale) therapie

Kalender

Uw zorg in goede handen

Afspraak maken via website

Via de knop "afspraak maken" op onze hoofdpagina kunt u zelf een afspraak maken  bij uw huisarts. U ziet hier de beschikbaarheid van o.a. de huisarts, praktijkondersteuners  en doktersassistenten in de praktijk.

Afspraak maken via MGN

Mijngezondheid.net geeft via het internet een beveiligde doorkijk in onze huisartsen informatie systeem. Via MijnGezondheid.net (MGn) krijgt u toegang en inzage in uw online dossier voor o.a. medicatiepaspoort en afspraken. Om uw privacy te waarborgen is MGn met DigiD beveiligd. U moet wel eerst MGn activeren bij uw dokter. Dit kan via de volgende aanmeldingpagina: Schneider,  Ephraïm of  Van der Schuit.

Afspraak via telefoon

Huisarts Dhr. Ephraïm 079-3212368 (menu keuze 2 of 3)
Huisarts Mw. Schneider 079-3510607 (menu keuze 2 of 3)
Huisarts Mw. vd Schuit 079-3511730 (menu keuze 2 of 3)
Euritmietherapie 079-3217903
Fysiotherapie 079-3219172
Kunstzinn. therapie 079-3217258
Muziektherapie 079-3217903
Spraaktherapie 015-2620246
Uitwendige therapie 079-3219172
Verloskundigen 079-3217172

Online herhaalmedicatie via MGN

Via MijnGezondheid.net (MGn) krijgt u beveiligd toegang tot uw online dossier voor o.a. herhaal medicatie. Hier kunt u zelf u medicatie inzien en herhalen. Dit bericht komt elektronisch binnen bij uw huisarts en stuurt dit na controle door aan de apotheek.

Online herhaalmedicatie via website

Via de knop "herhaalmedicatie"op onze website kunt u herhaal recepten bestellen. De assistente verwerkt dagelijks deze berichten en worden door de arts gecontroleerd alvorens verstuurd naar de apotheek. Bij MGN kunt u zelf de herhaalmedicatie selecteren, via onze website moet u het telkens opnieuw invoeren.

Telefoon

Via de telefoon (menukeuze 2) kunt u de herhaalmedicatie doorgeven aan de assistente. Deze extra service bieden wij omdat het inspreken van herhaalmedicatie op een bandje teveel fouten opleverde.

Receptenbus

Receptenbus: Deze staat bij de balie van de assistentes. Hier kunt u de doosjes van u medicijnen in doen of een briefje waarop staat vermeld: uw naam en telefoonnummer, naam van het medicijn, de dosering en het aantal dat u nodig heeft.

Actueel

Cursus Antroposofie

door Jelle van de Schuit - 7 avonden van 11 feb - 8 apr 2019 De…

Nieuwsbrief Winter 2018-2019 Licht

We kunnen terugkijken op een zomer die zijn weerga niet kent:…

Coaching op Lifestyle

Vooraanmelding Coaching op Lifestyle voor mensen met overgewicht

Zorgprogramma’s

COPD

Dementie

Diabetes

Hart en vaatziekten / Hartschool

Palliatieve zorg

Kanker