Beperkt prikspreekuur rond Kerst 2018

Er is prikspreekuur op 24 , 28 en 31 dec 2018 en 3 jan 2019. Vanaf 7 jan 2019 volgen we het normale programma weer.

Het prikspreekuur is normaal gesproken zonder afspraak dagelijks van 8u30-9u30 m.u.w. de woensdagen. Op woensdagen is het bloedprikken van 8u-9u30 op afspraak.

Afwezigheid huisartsen 2018-2019

De huisartsen hebben een onderlinge planning wanneer ze wel/niet aanwezig zijn. Voor medische vragen die niet kunnen wachten tijdens afwezigheid van uw huisarts, kunt u contact opnemen met de dienstdoende huisarts.

Afwezig

  • Huisarts Ephraim : 11 nov -23 nov 2018,  31 dec 2018-4 jan 2019
  • Huisarts Van der Schuit: 7 jan – 11 jan 2019, 27 mei – 31 mei 2019
  • Huisarts Schneider:  24 dec – 28 dec 2018

Griepvaccinaties 2018

GRIEPPRIK JA OF NEE? Onze folder is bedoeld om u te helpen zelf een afweging te maken of de griepprik zinvol voor u is. In de week van 25-29 september 2018 gaan de griepbrieven weer de deur uit. Er zijn twee avonden gepland waarop u op het Therapeuticum Aurum een griepprik kunt halen;  Dinsdag 9 oktober 2018 of woensdag 17 oktober 2018 van 17u – 19u. Neemt u de uitnodigingsbrief mee, zodat we dit jaar met onze nieuwe barcode-scanner uw bezoek efficiënt kunnen registeren. Indien u nooit een griepvaccinatie wenst,  kunt u dat ook bij ons aangeven. De huisarts is wettelijk verplicht u op te roepen indien u voldoet aan bepaalde voorwaarden, tenzij u expliciet aangeeft dat u griepweigeraar bent. Dit kan door het formulier te ondertekenen en te retourneren. Dan wordt wordt u volgend jaar uitgesloten van een uitnodiging voor de nieuwe griepvaccinatie.

Werkdruk huisartsenpraktijk beheersbaar

Sinds 1 januari 2018 werken we samen met doktersassistenten op afstand en hebben we een nieuwe website. Hierdoor hebben we de werkdruk van doktersassistenten beheersbaar gemaakt. Per dag krijgen wij namelijk zo’n 150-300 telefoontjes van patiënten en collega’s. Een groot deel van de vragen gaat over het maken van afspraken en het herhalen van medicatie. Hierbij gaat het om gemak, bereikbaarheid en juistheid. Deze stroom met vragen worden nu hoofdzakelijk afgehandeld via onze website, mijngezondheid.net en/of onze doktersassistenten op afstand. Ontvangst aan de balie, patiënt contact, uitzoek vragen, de administratie en het assistentenspreekuur vereisen meer tijd en aandacht. Door het anders te organiseren -“het nieuwe werken” – hebben onze doktersassistenten meer tijd voor patiënten & collega’s.  Afgelopen maand hebben we een teambuilding georganiseerd bij het Aurum om de samenwerking met onze doktersassistenten op afstand persoonlijk te maken.

Huisartsenpraktijk levert kwaliteit

De huisartsenartsenpraktijk Therapeuticum Aurum is afgelopen week weer getoetst door de NPA. De huisartsenpraktijk is door NHG geaccrediteerd van 2017-2022 en wordt daarom jaarlijks getoetst op kwaliteit door de NPA. Dit kwaliteitskeurmerk geldt voor de reguliere huisartsenzorg. Voor de antroposofische huisartsenzorg gelden aanvullende eisen. De drie huisartsen zijn daarom ook lid van de antroposfische verenigingen NVAA en NVAZ.

Vacature verpleegkundige  – uitwendige therapie

Binnen het Therapeuticum Aurum komt een vacature vrij voor een verpleegkundige antroposofische zorg voor  geven van de uitwendige therapie behandelingen. Vaste dagen zijn: dinsdag en vrijdag, incl. het draaien van het antroposofische injectie spreekuur van half negen tot half tien. Een collega verpleegkundige werkt op de maandag en donderdag.Binnen het Therapeuticum ben je als zelfstandige werkzaam. Het Therapeuticum Aurum is een levendig gezondheidscentrum van artsen, verpleegkundigen en vele therapeuten.

Functie eisen:

  • H.B.O.V.-verpleegkundige.
  • Certificaat Voortgezette Opleiding Verpleegkundige  vanuit de Antroposofie.
  • BIG-geregistreerd.

Sollicitatie kunnen schriftelijk of per e-mail gestuurd worden naar  Madelon Duijts: madelonduijts@gmail.com (06-28680832) of per post sturen naar H.Obbens -vd Kruis (0182-534828 of 06-335832340), Frits de Zwerverhove 1, 2717 TP Zoetermeer.

Mindfulness & Euritmie – Nov & Dec 2018

Op 2 november 2018 start er weer een cursus (6 sessies) Mindfulness en Euritmie in Therapeuticum Aurum. Naast oefeningen uit de Mindfulness en Euritmie wordt er ook gewerkt aan de Basisoefeningen uit de antroposofische meditatie. Deze zes oefeningen zijn gegeven door Rudolf Steiner als
basisbegeleiders op een meditatieve oefenweg. Met elkaar vormen deze oefeningen een harmonisch geheel voor de gehele mens. Alle oefeningen worden geplaatst in het kader van de zeven Planetenkrachten. Meld je snel hiervoor aan.

Hoogsensititeit & Eten

Komende week op maandag 20 aug 2018 start een lezing van Annemarije de Jong over Hoogsensitiviteit & Eten. Meld je hier aan.

 

Euritmie therapeute

Euritmie – Allergie klankenreeks

Onze laatste Nieuwsbrief behandelt het thema Allergie en Hooggevoeligheid met een artikel over euritmietherapie. In dat kader hebben we een filmpje beschikbaar met een animatie van de klankenreeks, die bij allergie gebruikt wordt.

 

Huisarts

Antroposofisch huisarts

Afgelopen maand heeft huisarts Joriet Schneider haar aanvullende opleiding antroposofie succesvol afgerond.  De opleiding antroposofische huisarts  is een vierjarige opleiding als aanvulling op de reguliere opleiding tot huisarts. Zij heeft haar thesis geschreven over obstipatie. Het Therapeuticum Aurum in Zoetermeer heeft vanaf vandaag drie antroposofische huisartsen. Wij feliciteren haar met behalen van dit resultaat.

Huisarts

Antroposofisch huisarts Zoetermeer