Organische bouwstijl

Historie Nieuwbouw en Beheer

Stichting Beheer Therapeuticum Aurum
“Laat het werk in dit gebouw geïnspireerd worden door inzicht in de samenhang van mens, natuur en kosmos”
Dit is de tweede zin uit de grondsteenspreuk, die op 29 oktober 2001 in het binnenste van een koperen pentagondodecaëder is toevertrouwd aan de grond onder de vloer van de hal van het Therapeuticum.
De oprichters en eerste bestuur van de Stichting Beheer zijn geïnspireerd door de gedachte dat met de realisatie van een nieuw gebouw de antroposofische eerstelijns gezondheidszorg in Zoetermeer sterk zou worden bevorderd. Het eerste doel van de Stichting was dan ook het doen aankopen van grond en het realiseren van nieuwbouw voor het Therapeuticum Aurum. De Stichting beheert en administreert de inkomende en uitgaande geldstromen voor zover het de huurlasten betreft. De stichting treedt daarbij op als beheerder van het gebouw aan de Frits de Zwerverhove. De drie bestuursleden van de Stichting Beheer, Arnout Ruitenberg, Fred Akkerman en Rob van Zaalen, zijn niet alleen patiënt, maar ook deskundig op het terrein van het besturen van grotere organisaties. Zij doen dit werk om niet.

Tot 2013 deed de Stichting haar werk namens de Commanditaire Vennootschap Therapeuticum Aurum, waarin twee artsen en enkele therapeuten en via de Beheerstichting ook de patienten participeerden. Om praktische redenen is de CV in 2013 opgeheven. Na vele jaren in in 2013 dankbaar afscheid genomen van Arnout Ruitenber als bestuurslid van de Stichting Beheer. Sinds 2013 participeren in het vernieuwde bestuur van de Stichting Beheer Therapeuticum Aurum nu twee deskundige medewerkers, Rob van Zaalen en Fred Akkerman, en drie medewerkers van Aurum: Roland Vanoverschelde, Jelle van der Schuit en Marco Ephraïm.

De gezamenlijk gekozen route heeft er voor gezorgd dat voldoende eigen geld (van artsen en therapeuten, maar ook van patiënten) kon worden verkregen, met als resultaat dat de Triodos Bank bereid was met twee hypothecaire langlopende leningen de bouw definitief mogelijk te maken.
Vanaf juli 2002 is het gebouw in gebruik van het Therapeuticum Aurum. Het Therapeuticum betaalt maandelijks de vastgestelde huur en de Stichting Beheer betaalt per kwartaal de overeengekomen hypotheek rente aan Triodos Bank. Aangezien de rentes voor vele jaren vastliggen behoeft de huur de komende jaren minder te worden verhoogd dan wanneer Aurum commercieel zou huren. Op deze wijze groeit Aurum in zijn nu nog vrij dure jasje. Hetgeen de continuïteit van het werk van het Therapeuticum sterk zal begunstigen.

Tot 2013 deed de Stichting haar werk namens de Commanditaire Vennootschap Therapeuticum Aurum, waarin twee artsen en enkele therapeuten en via de Beheerstichting ook de patienten participeerden. Om praktische redenen is de CV in 2013 opgeheven. In 2013 dankbaar afscheid genomen van Arnout Ruitenberg, die als deskundig patiënt-bestuurslid van de Stichting Beheer van het begin af aan zich heeft ingezet. Sinds 2013 participeren in het vernieuwde bestuur van de Stichting Beheer Therapeuticum Aurum de twee andere deskundige patiënten, Rob van Zaalen en Fred Akkerman, en ook drie medewerkers van Aurum: Roland Vanoverschelde, Jelle van der Schuit en Marco Ephraïm.

Stichting Beheer Therapeuticum Aurum
De Stichting Beheer staat open voor schenkingen en legaten. Hierdoor kunnen de voorlopig zeer hoge huurlasten worden verlaagd, hetgeen aan therapeuten en artsen meer ruimte geeft zich aan hun eigenlijke werk en aan de onderlinge samenwerking te wijden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de penningmeester van het bestuur, dhr. R. van Zaalen, tel. 079-3516893

Uw zorg in goede handen

Afspraak maken via website

Via de knop "afspraak maken" op onze hoofdpagina kunt u zelf een afspraak maken  bij uw huisarts. U ziet hier de beschikbaarheid van o.a. de huisarts, praktijkondersteuners  en doktersassistenten in de praktijk.

Afspraak maken via MGN

Mijngezondheid.net geeft via het internet een beveiligde doorkijk in onze huisartsen informatie systeem. Via MijnGezondheid.net (MGn) krijgt u toegang en inzage in uw online dossier voor o.a. medicatiepaspoort en afspraken. Om uw privacy te waarborgen is MGn met DigiD beveiligd. U moet wel eerst MGn activeren bij uw dokter. Dit kan via de volgende aanmeldingpagina: Schneider,  Ephraïm of  Van der Schuit.

Afspraak via telefoon

Huisarts Dhr. Ephraïm 079-3212368 (menu keuze 2 of 3)
Huisarts Mw. Schneider 079-3510607 (menu keuze 2 of 3)
Huisarts Mw. vd Schuit 079-3511730 (menu keuze 2 of 3)
Euritmietherapie 079-3217903
Fysiotherapie 079-3219172
Kunstzinn. therapie 079-3217258
Muziektherapie 079-3217903
Spraaktherapie 015-2620246
Uitwendige therapie 079-3219172
Verloskundigen 079-3217172

Online herhaalmedicatie via MGN

Via MijnGezondheid.net (MGn) krijgt u beveiligd toegang tot uw online dossier voor o.a. herhaal medicatie. Hier kunt u zelf u medicatie inzien en herhalen. Dit bericht komt elektronisch binnen bij uw huisarts en stuurt dit na controle door aan de apotheek.

Online herhaalmedicatie via website

Via de knop "herhaalmedicatie"op onze website kunt u herhaal recepten bestellen. De assistente verwerkt dagelijks deze berichten en worden door de arts gecontroleerd alvorens verstuurd naar de apotheek. Bij MGN kunt u zelf de herhaalmedicatie selecteren, via onze website moet u het telkens opnieuw invoeren.

Telefoon

Via de telefoon (menukeuze 2) kunt u de herhaalmedicatie doorgeven aan de assistente. Deze extra service bieden wij omdat het inspreken van herhaalmedicatie op een bandje teveel fouten opleverde.

Receptenbus

Receptenbus: Deze staat bij de balie van de assistentes. Hier kunt u de doosjes van u medicijnen in doen of een briefje waarop staat vermeld: uw naam en telefoonnummer, naam van het medicijn, de dosering en het aantal dat u nodig heeft.

Actueel

Cursus Antroposofie

door Jelle van de Schuit - 7 avonden van 11 feb - 8 apr 2019 De…

Nieuwsbrief Winter 2018-2019 Licht

We kunnen terugkijken op een zomer die zijn weerga niet kent:…

Coaching op Lifestyle

Vooraanmelding Coaching op Lifestyle voor mensen met overgewicht

Zorgprogramma’s

COPD

Dementie

Diabetes

Hart en vaatziekten / Hartschool

Palliatieve zorg

Kanker