Online dossier geeft inzage en controle terug aan patient

Over de voor- en nadelen van het online patientdossier: