Antroposofische fysiotherapie

Een behandeling met antroposofische fysiotherapie in het Therapeuticum Aurum kan bestaan uit ritmische massage en/of antroposofische bewegingstherapie, soms aangevuld met een warmtepakking. Antroposofische fysiotherapie is een aanvulling op ‘reguliere’  fysiotherapie; de fysiotherapeuten zijn regulier opgeleide en geregistreerde  fysiotherapeuten. Enkelen van hen hebben naast de antroposofische vervolgopleiding zich ook nog op andere gebieden in de fysiotherapie gespecialiseerd, nl. psychosomatische fysiotherapie, haptonomie, manuele therapie en geriatrische  fysiotherapie.

De ritmische massage is ontwikkeld door de Nederlandse arts en heilgymnaste-masseuse Ita Wegman en de Duitse arts Margaretha Hauschka. Er wordt gebruik gemaakt van de handgreepindeling uit de klassieke massage. Bij de ritmische massage worden de handgrepen in een doorlopend ritme uitgevoerd. Dit ritmische karakter is gebaseerd op een inzicht vanuit de antroposofie dat alle levensprocessen ritmische processen zijn.

Ritme kan onevenwichtigheden in het lichaam en in de ziel weer in harmonie brengen. De manier waarop de handgrepen worden uitgevoerd verschilt naar gelang het doel van de massagebehandeling, bijv. opbouw, uitscheiding,ontspanning of versteviging. Doordat gewerkt wordt aan de dynamiek van het ziekteproces wordt soms een heel ander lichaamsdeel (mee)behandeld dan het gebied waar de klacht zich bevindt. Doel is altijd de gezondheid van de mens als geheel. Ritmische massage wordt toegepast bij klachten aan het bewegingsorganisme, maar ook bij problemen als slapeloosheid, algehele zwakte, langdurige overbelasting en ontwikkelings-stoornissen (bij kinderen). Na de massage wordt meestal 15 tot 30 minuten nagerust. Dit is nodig om de processen die door de massage in gang zijn gezet te laten beklijven. Zo nodig wordt tijdens het narusten extra warmte toegediend in de vorm van een bijenwaspakking of een andere warmtetoepassing. Het herstel van de harmonie in de lichaams- en zieleprocessen kan zich, naast de verbetering van de lichamelijke klacht, ook uiten in het meer grip krijgen op lichamelijke processen, beter initiatief kunnen nemen of het dagelijkse leven weer aan kunnen.

Ook bij de bewegingstherapie wordt uitgegaan van de totaliteit van het menselijk organisme en van de dynamiek van het ziekteproces en de constitutie van de patiënt. Elementen als ritme, polariteit (bijv. licht/zwaar, middelpunt/omgeving) en de ruimterichtingen komen hierbij aan de orde. De antroposofische bewegingstherapie richt zich op het bieden van ondersteuning om, in deze tijd, “rechtop” te kunnen staan en te handelen, te midden van alle vragen en eisen die door de buitenwereld en de mens zelf worden gesteld.

Behandeling door de fysiotherapeuten van Aurum kan plaatsvinden op verwijzing van de (huis-)arts, maar u kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken. Vergoeding vindt plaats vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars, conform de reguliere vergoeding fysiotherapie.

Fysiotherapeuten

Fysiotherapeuten

Fysiotherapeuten

079-3219172

Kalender

Uw zorg in goede handen

Afspraak maken via website

Via de knop "afspraak maken" op onze hoofdpagina kunt u zelf een afspraak maken  bij uw huisarts. U ziet hier de beschikbaarheid van o.a. de huisarts, praktijkondersteuners  en doktersassistenten in de praktijk.

Afspraak maken via MGN

Mijngezondheid.net geeft via het internet een beveiligde doorkijk in onze huisartsen informatie systeem. Via MijnGezondheid.net (MGn) krijgt u toegang en inzage in uw online dossier voor o.a. medicatiepaspoort en afspraken. Om uw privacy te waarborgen is MGn met DigiD beveiligd. U moet wel eerst MGn activeren bij uw dokter. Dit kan via de volgende aanmeldingpagina: Schneider,  Ephraïm of  Van der Schuit.

Afspraak via telefoon

Huisarts Dhr. Ephraïm 079-3212368 (menu keuze 2 of 3)
Huisarts Mw. Schneider 079-3510607 (menu keuze 2 of 3)
Huisarts Mw. vd Schuit 079-3511730 (menu keuze 2 of 3)
Euritmietherapie 079-3217903
Fysiotherapie 079-3219172
Kunstzinn. therapie 079-3217258
Muziektherapie 079-3217903
Spraaktherapie 015-2620246
Uitwendige therapie 079-3219172
Verloskundigen 079-3217172

Online herhaalmedicatie via MGN

Via MijnGezondheid.net (MGn) krijgt u beveiligd toegang tot uw online dossier voor o.a. herhaal medicatie. Hier kunt u zelf u medicatie inzien en herhalen. Dit bericht komt elektronisch binnen bij uw huisarts en stuurt dit na controle door aan de apotheek.

Online herhaalmedicatie via website

Via de knop "herhaalmedicatie"op onze website kunt u herhaal recepten bestellen. De assistente verwerkt dagelijks deze berichten en worden door de arts gecontroleerd alvorens verstuurd naar de apotheek. Bij MGN kunt u zelf de herhaalmedicatie selecteren, via onze website moet u het telkens opnieuw invoeren.

Telefoon

Via de telefoon (menukeuze 2) kunt u de herhaalmedicatie doorgeven aan de assistente. Deze extra service bieden wij omdat het inspreken van herhaalmedicatie op een bandje teveel fouten opleverde.

Receptenbus

Receptenbus: Deze staat bij de balie van de assistentes. Hier kunt u de doosjes van u medicijnen in doen of een briefje waarop staat vermeld: uw naam en telefoonnummer, naam van het medicijn, de dosering en het aantal dat u nodig heeft.

Actueel

Cursus Antroposofie

door Jelle van de Schuit - 7 avonden van 11 feb - 8 apr 2019 De…

Nieuwsbrief Winter 2018-2019 Licht

We kunnen terugkijken op een zomer die zijn weerga niet kent:…

Coaching op Lifestyle

Vooraanmelding Coaching op Lifestyle voor mensen met overgewicht

Zorgprogramma’s

COPD

Dementie

Diabetes

Hart en vaatziekten / Hartschool

Palliatieve zorg

Kanker