Hart & Vaatziekten: Onze Hartschool

VOOR MENSEN MET HART- EN VAATZIEKTEN EN HUN PARTNERS

Hartschool Therapeuticum Aurum : ‘Gezonde impulsen voor het hart’

Dit najaar start op zaterdag 29 september 2018 de vijfde jaargang van onze hartschool. Tijdens acht bijeenkomsten, verspreid over enkele maanden, bieden we de deelnemers de mogelijkheid kennis en ervaringen op te doen, zelfgenezende krachten te ontdekken en levensvreugde te ontwikkelen. De uitwisseling binnen de groep biedt volop ruimte voor gezamenlijk en persoonlijke groei. Wij nodigen van harte partners uit om mee te doen.

In het programma wordt veel aandacht geschonken aan belangrijke thema’s zoals:

 • Medische achtergronden
 • Gezonde voeding
 • Beweging
 • Kunstzinnige activiteiten
 • Biografische aspecten

Zo worden lichaam, ziel en geest in een harmonisch samenspel aangesproken.

Praktische Informatie

De eerste bijeenkomst is een zaterdag waarbij deelnemers en het hartteam elkaar ontmoeten en een basis leggen voor de activiteiten in de komende maanden. De daarop volgende avonden beginnen we met het bereiden van de gezamenlijke maaltijd die past bij een gezonde leefwijze voor het hart en gaan we samen aan tafel om van deze maaltijd te genieten.

Een vast onderdeel vormt het kringgesprek waarin, naast de uitwisseling met elkaar, ook biografische thema’s besproken worden. Kunstzinnig werken, ritmische beweging en medische informatie wisselen elkaar af en zorgen voor veelzijdigheid en vernieuwende impulsen.

Na afloop van de Hartschool bieden we 2x per jaar de mogelijkheid om weer bij elkaar te komen om ervaringen uit te wisselen en nieuwe thema’s te verkennen.

Achtergronden

Een hartprobleem raakt de mens in zijn diepste wezen en roept veel vragen op.  De moderne cardiologie heeft aan patiënten met acute of chronische hart-vaatproblemen veel te bieden. Met de huidige technologie en medicamenten kunnen veel klachten worden weggenomen. Duurzame genezing wordt echter meestal niet bereikt.

Een hartprobleem raakt de mens in zijn diepste wezen en roept bij de patiënt en zijn of haar omgeving veel vragen op:

 • Wat houdt mij gezond?
 • Wat kan ik zelf aan mijn genezing bijdragen?

Gebleken is dat een consequente verandering van leefstijl en inzicht in de persoonlijke omgang met de klachten een positieve invloed heeft op de gezondheid.

In Duitsland is in de afgelopen jaren binnen de antroposofisch e gezondheidszorg een programma voor patiënten ontwikkeld dat bekend is geworden onder de naam Hartschool. Dit concept wordt nu al vele jaren met succes op verschillende plaatsen in Duitsland toegepast

Kosten

€ 250,- voor de gehele cursus, inclusief hand-out en maaltijden. Samen met partner € 400,- . Reductie mogelijk in overleg (E: mm.dejong@planet.nl)

Belangrijke Data

Aanmelden van via hartschool

 • 7 juni 2018 Informatiebijeenkomst Hartschool (aanvang 20.00 uur, toegang gratis)
 • 27 september 2018 Hartimpuls: bijeenkomst voor deelnemers voorgaande jaren
 • 29 september 2018 Start van een nieuwe Hartschool 2018-2019 op zaterdag, vervolgens  7 donderdag-avonden op 4, 10, 18 oktober, 1, 8, 15 november 2018 en 7 februari 2019

Hartteam

Het hartteam van Aurum bestaat uit de volgende medewerkers:

 • Marco Ephraim, huisarts
 • Marjanke de Jong, gesprekstherapeut
 • Maaike Kroese, kunstzinnig therapeut
 • Irene Pouwelse, euritmietherapeut
 • Joriet Schneider, huisarts
 • Jeanette van der Schuit, huisarts
 • Jelle van der Schuit, muziektherapeut
 • Sini Vos, fysiotherapeut
 • Veronique van Zeeland, natuurvoedingskundige

Internationale samenwerking

Jaarlijks komen leden van alle Hartscholen bij elkaar. Hierbij treffen artsen en therapeuten uit Duitsland, Oostenrijk en Nederland elkaar. Tijdens dit weekend is er veel uitwisseling van ervaringen maar wordt ook gewerkt aan het verstevigen en uitdragen van deze wijze van begeleiding. In een eerdere bijeenkomst is de gezamenlijk gevoelde intentie verwoord in het Charta (Handvest) van de Hartschool.

Handvest van de Hartschool (Charta)

De Hartschool is een gezamenlijk initiatief van artsen en therapeuten,voor mensen met hart- en vaatproblemen en hieraan gerelateerde stressklachten.Het programma richt zich zowel op de patiënt als op zijn of haar eventuele levenspartner. De Hartschool hanteert een holistisch mensbeeld dat lichaam, ziel en geest omvat. Daarbij wordt het hart gezien als een orgaan dat waarneemt en tevens beweging, ritme en relaties ondersteunt. De Hartschool verbindt het proces van gezondheid en ziekte met de levensgeschiedenis van een zichzelf ontwikkelend mens. Een combinatie van bewegingsoefeningen, kunstzinnige activiteiten, voedingsadviezen, medische en psychische begeleiding stimuleert en ondersteunt een verandering van levensstijl. Doel is om het zelf-genezend vermogen te vergroten door het ontwikkelen van creativiteit, toewijding en levensvreugde. Het groepsproces biedt mogelijkheden voor ervaring en ontwikkeling waarna ieder op individuele wijze vorm kan geven aan een voor het hart gezonde leefstijl.Vanuit dit perspectief zijn de verschillende Hartscholen met elkaar verbonden, ondersteunen zij elkaar en stemmen de basisprincipes van hun werk met elkaar af. Plenum van Hartscholen 25 januari 2014, 30 januari 2016

De oorspronkelijke Duitse tekst luidt als volgt:

“Die Herzschule ist eine interdisziplinäre ärztlich–therapeutische Initiative für Menschen mit Herz-/Kreislauf- und/oder Stresserkrankungen. Wir wenden uns an Betroffene unter Einbeziehung ihrer Lebenspartner und Lebenspartnerinnen.
Grundlage unserer Arbeit ist ein ganzheitliches Menschenbild aus Körper, Seele und Geist. In diesem Sinne verstehen wir das Herz als Bewegungs-, Rhythmus- und Beziehungs- sowie als Wahrnehmungsorgan.
Die Herzschule begreift den Prozess von Gesundheit und Krankheit im Kontext der Lebensgeschichte eines sich entwickelnden Menschen.
Im Zusammenklang von Bewegungsangeboten, künstlerischen Therapien, Ernährungsschulung sowie ärztlicher und seelischer Begleitung wird Lebensstilveränderung angeregt und unterstützt. Unser Ziel ist es, die Selbstheilungskräfte durch schöpferische Eigenaktivität, Achtsamkeit und Lebensfreude zu fördern. Die soziale Gemeinschaft öffnet einen Erfahrungs- und Entwicklungsraum zur individuellen und selbstverantwortlichen, herzgesundenden Lebensgestaltung.
Aus diesem Verständnis heraus stehen die Teams der Herzschulen miteinander in Verbindung, unterstützen sich gegenseitig und stimmen sich in den Grundlinien der Arbeit ab.” 
Plenum der Herzschulen Hamburg 25. Januar 2014, 30 Januar 2016

Uw zorg in goede handen

Afspraak maken via website

Via de knop "afspraak maken" op onze hoofdpagina kunt u zelf een afspraak maken  bij uw huisarts. U ziet hier de beschikbaarheid van o.a. de huisarts, praktijkondersteuners  en doktersassistenten in de praktijk.

Afspraak maken via MGN

Mijngezondheid.net geeft via het internet een beveiligde doorkijk in onze huisartsen informatie systeem. Via MijnGezondheid.net (MGn) krijgt u toegang en inzage in uw online dossier voor o.a. medicatiepaspoort en afspraken. Om uw privacy te waarborgen is MGn met DigiD beveiligd. U moet wel eerst MGn activeren bij uw dokter. Dit kan via de volgende aanmeldingpagina: Schneider,  Ephraïm of  Van der Schuit.

Afspraak via telefoon

Huisarts Dhr. Ephraïm 079-3212368 (menu keuze 2 of 3)
Huisarts Mw. Schneider 079-3510607 (menu keuze 2 of 3)
Huisarts Mw. vd Schuit 079-3511730 (menu keuze 2 of 3)
Euritmietherapie 079-3217903
Fysiotherapie 079-3219172
Kunstzinn. therapie 079-3217258
Muziektherapie 079-3217903
Spraaktherapie 015-2620246
Uitwendige therapie 079-3219172
Verloskundigen 079-3217172

Online herhaalmedicatie via MGN

Via MijnGezondheid.net (MGn) krijgt u beveiligd toegang tot uw online dossier voor o.a. herhaal medicatie. Hier kunt u zelf u medicatie inzien en herhalen. Dit bericht komt elektronisch binnen bij uw huisarts en stuurt dit na controle door aan de apotheek.

Online herhaalmedicatie via website

Via de knop "herhaalmedicatie"op onze website kunt u herhaal recepten bestellen. De assistente verwerkt dagelijks deze berichten en worden door de arts gecontroleerd alvorens verstuurd naar de apotheek. Bij MGN kunt u zelf de herhaalmedicatie selecteren, via onze website moet u het telkens opnieuw invoeren.

Telefoon

Via de telefoon (menukeuze 2) kunt u de herhaalmedicatie doorgeven aan de assistente. Deze extra service bieden wij omdat het inspreken van herhaalmedicatie op een bandje teveel fouten opleverde.

Receptenbus

Receptenbus: Deze staat bij de balie van de assistentes. Hier kunt u de doosjes van u medicijnen in doen of een briefje waarop staat vermeld: uw naam en telefoonnummer, naam van het medicijn, de dosering en het aantal dat u nodig heeft.

Actueel

Cursus Antroposofie

door Jelle van de Schuit - 7 avonden van 11 feb - 8 apr 2019 De…

Nieuwsbrief Winter 2018-2019 Licht

We kunnen terugkijken op een zomer die zijn weerga niet kent:…

Coaching op Lifestyle

Vooraanmelding Coaching op Lifestyle voor mensen met overgewicht

Zorgprogramma’s

COPD

Dementie

Diabetes

Hart en vaatziekten / Hartschool

Palliatieve zorg

Kanker