Kanker

Antroposofische huisartsen, therapeuten en verpleegkundigen vervullen reeds vele jaren een rol voor patiënten met kanker door hen aanvullende therapieën en medicatie  aan te bieden, die hun kwaliteit van leven en autonomie helpen bevorderen.

Verbeter je zelfregulatie
In samenwerking met de Hogeschool Leiden werken antroposofische zorgverleners aan het Zorgprogramma Kanker. Binnen dit zorgprogramma wordt gewerkt aan de verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering van de Antroposofische Gezondheidszorg (AG). Tevens wordt hiermee de zichtbaarheid van de AG binnen de gezondheidszorg vergroot en wordt ingespeeld op recente ontwikkelingen, die gericht zijn op het versterken van de rol van de patiënt met kanker in zijn/haar eigen herstelproces. Het versterken van deze zgn. ‘zelfregulatie’ (eigen regie) is een kerndoel, omdat gebleken is dat een betere zelfregulatie de kwaliteit van leven en de gezondheid bevordert.

Aanvullende zorgmogelijkheden
Het Zorgprogramma Kanker (ZP Kanker) bestaat uit aanbevelingen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering en is gebaseerd op ervaringskennis van experts en de wetenschappelijke literatuur. Duidelijk is dat de aangeboden antroposofische zorg aanvullend is aan de reguliere zorg, met als doel deze te ondersteunen en te optimaliseren en dat de huisarts hier een centrale, coördinerende rol inneemt; hij/zij stelt, in overleg met de patiënt, het zorgpad op en verwijst door naar passende therapieën: antroposofische medicatie, kunstzinnige therapie (beeldend, muziek, spraak), uitwendige therapie, euritmie, antroposofische fysiotherapie, psychosociale hulpverlening en/of antroposofische voeding- en dieettherapie. Over de inhoud van deze therapieën is meer te lezen op deze website en meer algemeen op www.nvaz.nl/leden/leden-beroepsverenigingen.

Individugericht
Een ander aspect is dat het behandeltraject, waarbinnen behandeldoelen en behandelingsmogelijkheden staan beschreven, sterk individu-georiënteerd is en varieert binnen de verschillende fasen die binnen het ziekteproces te onderscheiden zijn: De acute-, de behandel-, de nazorg-/reïntegratiefase of de palliatieve fase.

Meer lezen?
Voor vrouwen met borstkanker: wat antroposofische geneeskunde aanvullend kan bieden, zie www.nvaa.nl/borstkanker. Recent is een goed en heel praktisch boek verschenen over ‘Uitwendige therapie in de oncologische zorg’: lees meer. Over de aanvullende immuunversterkende therapie met Iscador of Abnoba is meer te lezen in de flyer ‘Misteltherapie in het kort’ of op www.weleda.nl, of www.abnoba.nl, of www.mistel-therapie.de (duits en engels).Lees ook op www.kanker-actueel.nl over misteltherapie en onderzoeksresultaten.

Meer engelstalige informatie over antroposofische behandelingen bij kanker: www.steinerhealth.org/programs/cancer-treatment/

Wie werken er mee?
Teamleden van Aurum die nu meewerken in het Zorgprogramma Kanker: Jeannette van der Schuit, huisarts; Marco Ephraïm, huisarts; Marjanke de Jong, gesprekstherapeute; Sarah Goudsmit, levenscoach; Hedwig Douma, psychologe; Ria Krul, fysiotherapeute; Hanna Obbens, verpleegkundige/uitwendige therapie; Irene Pouwelse, euritmietherapeute; Maaike Kroese, kunstzinnig therapeute; Jelle van der Schuit, muziektherapeut.

Uw zorg in goede handen

Afspraak maken via website

Via de knop "afspraak maken" op onze hoofdpagina kunt u zelf een afspraak maken  bij uw huisarts. U ziet hier de beschikbaarheid van o.a. de huisarts, praktijkondersteuners  en doktersassistenten in de praktijk.

Afspraak maken via MGN

Mijngezondheid.net geeft via het internet een beveiligde doorkijk in onze huisartsen informatie systeem. Via MijnGezondheid.net (MGn) krijgt u toegang en inzage in uw online dossier voor o.a. medicatiepaspoort en afspraken. Om uw privacy te waarborgen is MGn met DigiD beveiligd. U moet wel eerst MGn activeren bij uw dokter. Dit kan via de volgende aanmeldingpagina: Schneider,  Ephraïm of  Van der Schuit.

Afspraak via telefoon

Huisarts Dhr. Ephraïm 079-3212368 (menu keuze 2 of 3)
Huisarts Mw. Schneider 079-3510607 (menu keuze 2 of 3)
Huisarts Mw. vd Schuit 079-3511730 (menu keuze 2 of 3)
Euritmietherapie 079-3217903
Fysiotherapie 079-3219172
Kunstzinn. therapie 079-3217258
Muziektherapie 079-3217903
Spraaktherapie 015-2620246
Uitwendige therapie 079-3219172
Verloskundigen 079-3217172

Online herhaalmedicatie via MGN

Via MijnGezondheid.net (MGn) krijgt u beveiligd toegang tot uw online dossier voor o.a. herhaal medicatie. Hier kunt u zelf u medicatie inzien en herhalen. Dit bericht komt elektronisch binnen bij uw huisarts en stuurt dit na controle door aan de apotheek.

Online herhaalmedicatie via website

Via de knop "herhaalmedicatie"op onze website kunt u herhaal recepten bestellen. De assistente verwerkt dagelijks deze berichten en worden door de arts gecontroleerd alvorens verstuurd naar de apotheek. Bij MGN kunt u zelf de herhaalmedicatie selecteren, via onze website moet u het telkens opnieuw invoeren.

Telefoon

Via de telefoon (menukeuze 2) kunt u de herhaalmedicatie doorgeven aan de assistente. Deze extra service bieden wij omdat het inspreken van herhaalmedicatie op een bandje teveel fouten opleverde.

Receptenbus

Receptenbus: Deze staat bij de balie van de assistentes. Hier kunt u de doosjes van u medicijnen in doen of een briefje waarop staat vermeld: uw naam en telefoonnummer, naam van het medicijn, de dosering en het aantal dat u nodig heeft.

Actueel

Cursus Antroposofie

door Jelle van de Schuit - 7 avonden van 11 feb - 8 apr 2019 De…

Nieuwsbrief Winter 2018-2019 Licht

We kunnen terugkijken op een zomer die zijn weerga niet kent:…

Coaching op Lifestyle

Vooraanmelding Coaching op Lifestyle voor mensen met overgewicht

Zorgprogramma’s

COPD

Dementie

Diabetes

Hart en vaatziekten / Hartschool

Palliatieve zorg

Kanker